official website

Studio 282

Učne ure potekajo v studiu s profesionalno opremo. Pomembno se mi zdi, da se ure snemajo in jih zato lahko učenci med tednom večkrat poslušajo. Na ta način se znanje predano na uri v celoti shrani in ga je možno osvojiti v celoti. V nasprotnem primeru se velikokrat zgodi, da učenec med tednom pozabi na majhne opombe in nasvete, ki so bili povedani na uri, kar lahko vpliva na počasnejši napredek.Po drugi strani pa se v studiu snema tudi vaje, pesmi in ostalo obravnavano snov. Na ta način lahko učenec posluša svoje igranje na posnetku. Tak način izobraževanja je kritičen za hitrejši napredek. Ko igramo, sploh v začetnih fazah, smo zelo težko osredotočeni na vse stvari, ki pripomorejo k dobremu zvoku in ritmu ter se velikokrat ne zavedamo kako dejansko zvenimo, kako nas slišijo drugi. Po snemanju skladb in vaj pa je učenec postavljen v vlogo poslušalca in lahko lažje oceni in opazi morebitne pomankljivosti in slabosti v igranju in je ob nadalnjem vadenju lahko nanje bolj pozoren in jih seveda odpravi. Vsi dobri glasbeniki imajo vrhunski ton in občutek za ritem, kar izhaja iz let igranja in analiziranja samega sebe in drugih.